Tehtävään määrääminen OM/2019/82

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia
Tuomioistuinlain (673/2016) 6 luvun 2 §:n mukaan työtuomioistuimessa on neljätoista asiantuntijajäsentä, joista kahdeksan on työsuhteisiin ja neljä virkasuhteisiin perehtyneitä. Saman lain 17 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet työtuomioistuimeen. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Työtuomioistuimen nykyisten asiantuntijajäsenten toimikausi, joka on alkanut 1.1.2019, päättyy 31.12.2023. Työtuomioistuin on myöntänyt eron yhdelle työsuhteisiin perehtyneelle, työnantajaetuja edustavalle asiantuntijajäsenelle sekä yhdelle virkasuhteisiin perehtyneelle, työnantajaetuja edustavalle asiantuntijajäsenelle. Myönnettyjen erojen takia työtuomioistuimeen tulee määrätä uudet asiantuntijajäsenet ja asiantuntijajäsenten varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Työtuomioistuin on tehnyt tuomioistuinlain mukaisen perustellun esityksen oikeusministeriölle. Esitetyt henkilöt täyttävät tuomioistuinlaissa asiantuntijajäsenelle säädetyt edellytykset, eikä heillä ole sellaisia sidonnaisuuksia, joilla voisi olla merkitystä arvioitaessa heidän edellytyksiään hoitaa asiantuntijajäsenen tehtävää.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäseneksi työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalan, työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaron ja virkasuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi asiantuntijajäseneksi johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavaisen, kaikki 1.9.2019 alkaen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun saakka
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen