Viran täyttäminen OM/2019/81

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Minna Maria Hannele Manninen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Venla Karoliina Hyvärinen Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Satu Susanna Aspelund, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anna-Kristiina Karikko, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Hanna-Maria Schiestl, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marianne Kristiina Kivistö ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Ari Juhani Koskinen
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Minna Maria Hannele Mannisen 1.9.2019 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan asessorin, hallinto-oikeuden esittelijä Venla Karoliina Hyvärisen 1.9.2019 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Satu Susanna Aspelundin 1.9.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Anna-Kristiina Karikon 1.9.2019 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Hanna-Maria Schiestlin 1.9.2019 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Marianne Kristiina Kivistön 1.9.2019 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Ari Juhani Koskisen 1.9.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.