Viran täyttäminen OM/2019/80

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Oikeusministeriö

1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13, maaoikeusasioiden vastuutuomari) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ulla-Maija Alfhild Viitavuori Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen kihlakunnanvouti, käräjätuomari Tero Mikael Kujala, käräjätuomari Tiina Hannele Nygård ja käräjätuomari Mitja Maria Korjakoff Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Antti Johannes Vuori-Karvia ja käräjätuomari Marika Kristiina Siiki Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Erik Joachim Holmström Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jaana Marjatta Lehto, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Otto Antero Ollikainen ja määräaikainen käräjätuomari, oikeussihteeri Johanna Maria Ehtamo-Kettunen
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Ulla-Maija Alfhild Viitavuoren 1.9.2019 lukien, Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen kihlakunnanvoudin, käräjätuomari Tero Mikael Kujalan 1.10.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Tiina Hannele Nygårdin 1.10.2019 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Mitja Maria Korjakoffin 1.10.2019 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Antti Johannes Vuori-Karvian 1.9.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Marika Kristiina Siikin 1.9.2019 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan käräjätuomari Erik Joachim Holmströmin 1.9.2019 lukien ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Jaana Marjatta Lehdon 1.9.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Otto Antero Ollikaisen 1.9.2019 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, oikeussihteeri Johanna Maria Ehtamon 1.9.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *
  7. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virat 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.