Viran täyttäminen OM/2019/89

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Anu Koivuluoma, p. 029 5150228

Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään oikeusneuvos Marja Alice Guimaraes-Purokoski ajalle 1.9.2019-31.8.2022.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeusneuvos Marja Alice Guimaraes-Purokosken ajalle 1.9.2019-31.8.2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman oikeuden esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.