Ahvenanmaan maakuntalait OM/2019/92

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd 2. Landskapslag om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland 3. Landskapslag om upphävande av 34 b § 2 och 3 mom. landskapslagen om miljöskydd 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen 5. Landskapslag om ändring av 1 och 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteillä sekä siltä osin kuin nämä perusteet eroavat toisistaan, korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla olla käyttämättä veto-oikeuttaan esityslistan 1 kohdan luettelon 1-3 kohdassa mainittuihin maakuntalakeihin. Lisäksi Tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 1 kohdan luettelon 4 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 5 a §:n, 5 b §:n, 5 c §:n 1 momentin viimeisen virkkeen, 5 c §:n 2 momentin ja 8 a § - 8 e §:n osalta sekä muilta osin päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan esityslistan 1 kohdan luettelon 4-6 kohdassa mainittuihin maakuntalakeihin.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.