Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2019/137

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Ulkoministeriö

Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Anu Laamanen, p. 029 5351762

Asia

Suurlähettiläs Päivi Laineelle tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Maimo Henrikssonille myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Päivi Laineen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Maimo Henrikssonin allekirjoittamaan sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.