Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2019/137

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Ulkoministeriö

Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Anu Laamanen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351762
Asia
Suurlähettiläs Päivi Laineelle tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Maimo Henrikssonille myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Päivi Laineen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Maimo Henrikssonin allekirjoittamaan sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen