Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048
Asia
Ulkoministeri Pekka Haavistolle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jarmo Kuuttilalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Kolumbian välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoministeri Pekka Haaviston hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan allekirjoittamaan Suomen ja Kolumbian välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.