Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mira Karppanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342094
Asia
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Mikael Nybergille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön Montrealissa 4.4.2014 pidetyssä diplomaattikonferenssissa hyväksytty rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Mikael Nybergin allekirjoittamaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.