Viran täyttäminen OM/2019/103

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150458
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kalle Tapio Kulmala Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Elina Johanna Ikonen ja määräaikainen käräjätuomari Vesa Teemu Toivanen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Peter Aleksander Arvidsson Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Anna Veronica Storträsk ja hallinto-oikeustuomari Marja Kaarina Peltoniemi
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kalle Tapio Kulmalan 1.10.2019 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Elina Johanna Ikosen 1.10.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Vesa Teemu Toivasen 1.10.2019 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Peter Aleksander Arvidssonin 1.10.2019 lukien ja Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Anna Veronica Storträskin 1.10.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Marja Kaarina Peltoniemen 1.10.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.