Ahvenanmaan maakuntalait

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om stöd för produktion av el från vindkraft 2. Landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 4. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen 6. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 8. Landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

Ministeri
Anna-Maja Henriksson

Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Esitys
Tasavallan Presidentti päättää määrätä esityslistan luettelon 1 kohdassa mainitun maakuntalain 14 ja 17 §:n raukeamaan ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakien osalta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.