Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Sisäministeriö

Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5421601
Asia
Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määrää Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran 1 päivästä lokakuuta 2019 lukien 31 päivänä joulukuuta 2024 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.