Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marja-Terttu Mäkiranta, Hallitusneuvos p.029 5163170
Asia
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Japanin välillä tehty sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen.

Muistio ja sopimusteksti tulevat julkisiksi 23.9.2019 klo 10.00.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.