Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka

Esittelijä
Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048

Asia
Hallitusneuvos Mikael Nybergille tai hänen estyneenä ollessaan johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Ruandan välinen lentoliikennesopimus.

Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa hallitusneuvos Mikael Nybergin tai hänen estyneenä ollessaan johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsän allekirjoittamaan Suomen ja Ruandan välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.