Hankintapäätös PLM/2019/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00

Puolustusministeriö

Laivue 2020 alusten ja taistelujärjestelmien hankinta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101
Asia
Esitetään, että valtioneuvosto päättää puolustusvoimien Laivue 2020 alusten ja taistelujärjestelmien hankinnasta sekä valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan seuraavat sopimukset: a) Taistelualusten rakentamissopimus Rauma Marine Constructions Oy:n ja RMC Defence Oy:n kanssa b) Sopimus Rauma Marine Constructions Oy:n, RMC Defence Oy:n ja Rauma Marine Constructions Oy:n omistajien kanssa c) Taistelujärjestelmien hankintasopimus Saab AB, Surveillance, Combat Systems and C4I Solutions kanssa sekä Puolustusministeriön allekirjoittamaan teollisen yhteistyön sopimuksen Saab AB, Surveillance Combat Systems and C4I Solutions kanssa. Hankintojen kokonaisarvo on yhteensä 1059,60 milj. euroa (alv 0%) sekä arvonlisävero 98,88 milj. euroa (alv 24%). Solmittavien sopimusten toimitukset ajoittuvat vuosille 2024 - 2027. Taistelujärjestelmähankintaan sisältyy optiota vuosille 2019 - 2026, joiden enimmäismäärä on 21,74 milj. euroa (alv 0%) sekä arvonlisävero 5,22 milj. euroa (alv. 24%). Päätökset optioiden lunastamisesta tehdään erikseen. Päätös voidaan tehdä edellyttäen, että asia on päätetty siirtää ratkaistavaksi valtioneuvoston yleisistunnossa.
Esitys
Esitys: Valtioneuvosto - päättää Laivue 2020 alusten ja taistelujärjestelmien hankinnasta, - valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan taistelualusten rakentamissopimuksen RMC Defence Oy:n ja Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa, - valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen RMC Defence Oy:n, Rauma Marine Constructions Oy:n ja Rauma Marine Constructions Oy:n omistajien kanssa, - valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen Saab AB, Surveillance Combat Systems and C4I Solutions kanssa taistelujärjestelmän toimittamisesta - valtuuttaa Puolustusministeriön allekirjoittamaan teollisen yhteistyön velvoitetta koskevan sopimuksen Saab AB Surveillance Combat Systems and C4I Solutions kanssa - valtuuttaa Puolustusministeriön tai tämän edelleen valtuuttamana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hyväksymään hankintakokonaisuuteen kuuluvat lisähankinnat, optiot ja mahdolliset muutokset myönnetyn tilausvaltuuden puitteissa.
Vaikutukset
Hankintojen rahoitus 1059,60 milj. euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvion momentille 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat) sisältyvään tilausvaltuuteen 27.10.18.13 (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 –tilausvaltuus). Mahdolliset indeksi ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat menot budjetoidaan puolustusvoimille erikseen lisätalousarviomenettelyn kautta. Kassamenoja hankinnasta aiheutuu vuonna 2019 166,5 milj. euroa, vuonna 2020 175,0 milj. euroa, vuonna 2021 127,8 milj. euroa, vuonna 2022 147,6 milj. euroa, vuonna 2023 212,3 milj. euroa, vuonna 2024 140,5 milj. euroa, vuonna 2025 51,9 milj. euroa, vuonna 2026 30,3 milj. euroa, vuonna 2027 1,6 milj. euroa ja vuonna 2028 6,2 milj. euroa. Laivue 2020 –hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1 232,00 milj. euroa osana puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 –tilausvaltuutta. Laivue 2020 –hankkeen kokonaiskustannus on 1 325,48 milj. euroa Tästä johtuen Laivue 2020 hankkeen toteuttaminen edellyttää PVKEH 2018 -tilausvaltuuden kasvattamista vuoden 2019 kolmannessa lisätalousarviossa 93,48 milj. eurolla. Hankinnan työllistävä vaikutus kotimaassa arvioidaan olevan noin 3675 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön sopimuksessa taistelujärjestelmätoimittaja Saab AB sitoutuu teollisen yhteistyön velvoitteeseen, joka vastaa arvoltaan vähintään 30 % taistelujärjestelmähankinnan kokonaisarvosta. Puolustusvoimien Laivue 2020 -hankkeessa on kyse seitsemän käytöstä poistuneen tai poistuvan aluksen suorituskyvyn korvaamisesta. Laivue 2020 -taistelualukset muodostavat Suomen meripuolustuksen rungon tulevina vuosikymmeninä aina 2050-luvun lopulle saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Hankintapäätös
  2. Perustelumuistio
  3. Perustelumuistio STIV (vain paperilla)
  4. Rakentamissopimus STIV (vain paperilla)
  5. Omistajasopimus STIV (vain paperilla)
  6. Taistelujärjestelmäsopimus STIV (vain paperilla)
  7. Teollisen yhteistyön sopimus STIV (vain paperilla)