Viran täyttäminen OM/2019/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3)Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Janne Markus Mononen ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Suvi Emilia Hannula Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemi Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Janne Markus Monosen 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Suvi Emilia Hannulan 1.1.2020 lukien Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemen 1.11.2019 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piipon 1.11.2019 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.