Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 VN 64/2019

Istunnon ajankohta 17.10.2019 13.00

17.10.2019 13.48 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.