Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen MMM/2019/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184

Asia

Valtioneuvosto on hakumenettelyn jälkeen nimittänyt 21.12.2016 maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen siksi ajaksi kun viran vakinainen haltija Risto Artjoki toimii ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen ja Risikko toimikauden ajaksi nimitettynä valtiosihteerinä. Artjoki on hakenut palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten 30.11.2019 saakka, ja maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Artjoelle virkavapauden 30.11.2019 saakka. Edellyttäen, että valtioneuvosto myöntää osastopäällikkö Risto Artjoelle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta ajalle 1.12.2019-31.10.2020, esitetään Minna-Mari Kailan nimittämistä vastaavaksi ajaksi ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen osastopäällikkö, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan ajalle 1.12.2019-31.10.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Risto Artjoen virkavapauden ajaksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.