Virkavapauden myöntäminen MMM/2019/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184

Asia

Osastopäällikkö Risto Artjoki on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta ajalle 1.12.2019–31.10.2020 hoitaakseen Euroopan Komission maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan virkamiehen tehtävää. Valtioneuvoston yleisistunto on aiemmin myöntänyt 13.10.2016 Artjoelle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta 15.10.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun Artjoki toimi ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen ja Risikko toimikauden ajaksi nimitettynä valtiosihteerinä. Artjoki on hakenut palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten 30.11.2019 saakka, ja maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Artjoelle virkavapauden ajalle 16.3.2018-30.11.2019.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää osastopäällikkö Risto Artjoelle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta ajalle 1.12.2019-31.10.2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.