Valtioneuvoston asetus OKM/2019/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Katri Kurppa, p. +35 8295330063

Asia

Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 20 a §, jossa säänneltäisiin opiskelijan oikeutta muuhun maksuttomaan ruokailuun kuin yhteen päivittäiseen ateriaan tietyissä tapauksissa. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan opiskelijalla on yhden maksuttoman päivittäisen aterian lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun valtioneuvoston asetuksella säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan. Ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen ehdotetaan lisättäväksi 20 a §, jossa mainitut perustutkinnot on määritelty lain valtuutuksen edellyttämällä tavalla. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.