Viran täyttäminen OM/2019/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Heini Färkkilän 1.1.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.