Viran täyttäminen OM/2019/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Oikeusministeriö

1) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karajalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Satakunnan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kaisa Maaret Teivaanmäki Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Laura Kristiina Kyyrönen ja määräaikainen käräjätuomari Mari Elina Puustinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Aleksi Heikki Rantanen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Päivi Marja-Liisa Taulaniemi ja määräaikainen käräjätuomari Laura Maria Heikkilä

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kaisa Maaret Teivaanmäen 1.11.2019 lukien, Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Laura Kristiina Kyyrösen 1.11.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Mari Elina Puustisen 1.11.2019 lukien, Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Aleksi Heikki Rantasen 1.1.2020 lukien ja Satakunnan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, kihlakunnansyyttäjä Päivi Marja-Liisa Taulaniemen 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Laura Maria Heikkilän 1.11.2019 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarivalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.