Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen SM/2019/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Sisäministeriö

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 029 5421601

Asia

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja määrää Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään prikaatikenraali Matti Sarasmaan 1 päivästä tammikuuta 2020 lukien 31 päivänä joulukuuta 2024 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.