Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen SM/2019/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Sisäministeriö

Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 029 5421601

Asia

Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrää Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään kommodori Tom Hanénin 1 päivästä tammikuuta 2020 lukien 31 päivänä joulukuuta 2024 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.