Valtioneuvoston asetus YM/2019/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. +35 8295250255

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (1286/2015) muuttamisesta. Asetuksen 4 §:stä, joka koskee ympäristöministeriön alaisia valtio-omisteisia yhtiöitä, poistettaisiin Kuntarahoitus Oyj. Lisäksi asetuksen 7 ja 8 §:iin lisättäisiin kehittämisjohtaja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2019.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.