Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp; EV 6/2019 vp)

HE 16/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, p. +35 8295530504

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.