Valtioneuvoston asetus YM/2019/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil, p. +358 295 250 364

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaiset toimenpiteet, jotka on hyväksytty Etelämannerta koskevan sopimuksen 42. konsultatiivisessa kokouksessa Prahassa, Tšekin tasavallassa 11 päivänä heinäkuuta 2019. Toimenpiteet ovat voimassa 9 päivästä lokakuuta 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 22 päivänä lokakuuta 2019.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.