Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2019 vp; EV 5/2019 vp)

HE 15/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Hanna Tossavainen, p. 029 5163005

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2019

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.