Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen UM/2019/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas, p. 029 5351413

Asia

Ylitarkastaja Teemu Metsälä on toiminut ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 2017 ensin hallintopalveluiden kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön hankepäällikkönä ja 1.12.2018 lukien kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön kiinteistöpäällikkönä. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu mm. ulkoministeriön ulkomailla hallinnoimien kiinteistöjen, toimitilojen, edustuston päällikön virka-asuntojen sekä muiden tilojen ostaminen, vuokraus, kiinteistöjen myynnit ja ostot, hankkeiden kustannusarvioiden hyväksymiset sekä ulkomaanedustuksen kiinteistöjen ja tilojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Näihin tehtäviin liittyy asioiden esittelyä valtioneuvostossa. Ylitarkastaja Metsälä on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa, joten hänellä on siten VNOS:n 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Hän on hankkinut hallinto- ja valtiosääntöoikeuden perustiedot työkokemuksen kautta sekä käynyt valtioneuvoston esittelymenettelykurssin vuonna 2018.

Esitys

Valtioneuvosto määrää ylitarkastaja Teemu Metsälän valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.