Valtioneuvoston asetus VNK/2019/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p. +35 8295160030

Asia

Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:ään lisättäisiin Kuntarahoitus Oyj. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.