Valtuuskunnan asettaminen UM/2019/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon Tukholmassa 28.10.-31.10.2019

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, p. 029 5350224

Asia

Valtuuskunnan jäseninä toimivat pääministeri Antti Rinne, ministerit Pekka Haavisto, Thomas Blomqvist, Krista Mikkonen, Ville Skinnari ja Hanna Kosonen. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti asettaa valtuuskunnan Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.