Valtion edustajan määrääminen OKM/2019/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. +358 295 330 188

Asia

Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 4.9.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 4.11.−8.11.2019.

Esitys

Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 4.11.–8.11.2019 tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen ja varaedustajiksi ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja hallitusneuvos Joni Hiitolan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.