Viran täyttäminen OM/2019/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Oikeusministeriö

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtinen 1.11.2019 lukien 31.10.2026 päättyväksi määräajaksi

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtisen 1.11.2019 lukien 31.10.2026 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.