Viran täyttäminen OM/2019/112

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3)Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Janne Markus Mononen ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Suvi Emilia Hannula Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemi Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Janne Markus Monosen 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Suvi Emilia Hannulan 1.1.2020 lukien Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemen 1.11.2019 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piipon 1.11.2019 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.