Viran täyttäminen OM/2019/108

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Oikeusministeriö

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtinen 1.11.2019 lukien 31.10.2026 päättyväksi määräajaksi

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtisen 1.11.2019 lukien 31.10.2026 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.