Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/75

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2019 vp; EV 5/2019 vp)

HE 15/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Hanna Tossavainen, p. 029 5163005

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä lokakuuta 2019

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.