Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/42

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp; EV 6/2019 vp)

HE 16/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, p. +35 8295530504

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.