Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2019/123

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan, että eduskunnan vastaus EV 259/2018 vp-HE 320/2018 vp hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta toimitetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi. Edellisellä vaalikaudella eduskunta hyväksyi 20 päivänä helmikuuta 2019 lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen nähden muuttamattomana,jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Promemoria