Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp; EV 14/2019 vp)

HE 30/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.