Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/129

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp; EV 14/2019 vp)

HE 30/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen