Viran täyttäminen OM/2019/126

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi oikeusneuvos Mikko Lasse Sakari Pikkujämsä 1.1.2020 lukien 31.12.2026 päättyväksi määräajaksi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Malla Kaisa Annikka Sunell Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos Nina Maria Wilkman ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Pertti Jaakko Juhani Lenkkeri Virkoihin 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Annina Heidi Maria Nieminen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Aiman Ahmad Mroueh, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Emmi-Helena Aakula, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Reetta Maija Kannisto ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Marika Kärkiö

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan oikeusneuvos Mikko Lasse Sakari Pikkujämsän 1.1.2020 lukien 31.12.2026 päättyväksi määräajaksi, Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Malla Kaisa Annikka Sunellin 1.1.2020 lukien, Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen Nina Maria Wilkmanin 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, oikeussihteeri Pertti Jaakko Juhani Lenkkerin 1.1.2020 lukien ja Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Annina Heidi Maria Niemisen 1.1.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Aiman Ahmad Mrouehin 1.1.2020 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Emmi-Helena Aakulan 1.1.2020 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Reetta Maija Kanniston 1.1.2020 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Marika Kärkiön 1.1.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen