Viran täyttäminen OM/2019/127

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Marjo Päivikki Leppänen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Hanna Maria Syrjä Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Matti Ilmari Päivärinta Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Marjut Tellervo Löfroth, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Elisa Emilia Savolainen, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Noora Katariina Kemppi ja määräaikainen käräjätuomari Jenni Maria Lilja

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Marjo Päivikki Leppäsen 1.1.2020 lukien, Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Hanna Maria Syrjän 1.1.2020 lukien, Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, kihlakunnansyyttäjä Matti Ilmari Päivärinnan 1.1.2020 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Marjut Tellervo Löfrothin 1.1.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Elisa Emilia Savolaisen 1.1.2020 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Noora Katariina Kempin 1.1.2020 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Jenni Maria Liljan 1.1.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen