Tasavallan presidentin asetus OM/2019/140

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi nykyistä sopimusasetusta (720/2014) korvaavaa tasavallan presidentin asetusta kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla Kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetun tasaval- lan presidentin asetuksen mukaan Ålands ombudsmannamyndighet –niminen viranomainen vastaa maakunnan viranomaisille kuuluvista kuluttajavalvontatehtävistä. Kustannusvastuu kuluttajaneuvonnan järjestämisestä myös Ahvenanmaalla on valtakunnalla. Valtio ja maakunta sopivat kustannusten korvaamisesta. Koska kuluttajaneuvonnan järjestäminen on siirretty valtiovarainministeriön alaisilta maistraateilta työ- ja elinkeinoministeriön alaiselle Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, on valtion puolesta toimiva viranomainen työ- ja elinkeinoministeriö. Sopimusasetuksessa huomioidaan, että kustannusvastuu kuluttajaneuvonnasta Ahvenanmaalla siirretään valtiovarainministeriön hallinnonalasta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2019.
Esitys
Tasavallan Presidentti antaa asetuksen kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen