Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/56

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp; EV 13/2019 vp)

HE 6/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Emil Asp, Neuvotteleva virkamies p.029 5342498
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain postilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen