Sopimukseen liittyminen LVM/2019/93

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjaan, perussopimusta muuttavaan kymmenenteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesääntöä muuttavaan toiseen lisäpöytäkirjaan

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisen postiliikenteen keskeisimmät säännöt. Istanbulin kongressissa vuonna 2016 hyväksyttyä yleissopimusta muutettiin yleissopimuksen nyt hyväksyttävänä olevalla lisäpöytäkirjalla (Addis Abeban välikongressi 2018). Postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirja sisältää sopimuksiin tehdyt varaumat. Perussopimus on Maailman postiliiton pääsopimus ja se sisältää liiton perustavat määräykset. Perussopimukseen tehtiin Addis Abeban välikongressissa pieniä teknisiä muutoksia kymmenennellä lisäpöytäkirjalla. Maailman postiliiton yleisohjesääntö sisältää määräykset postiliiton toiminnasta ja perussopimuksen soveltamisesta. Yleisohjesääntöön tehtiin Addis Abeban välikongressissa muutamia teknisiä muutoksia yleisohjesäännön toisella lisäpöytäkirjalla.
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi liittyy Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjaan, perussopimusta muuttavaan kymmenenteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesääntöä muuttavaan toiseen lisäpöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen