Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2019/65

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Asia
Suurlähettiläs Liisa Talonpojalle tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskeva sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Liisa Talonpojan tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksosen allekirjoittamaan Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen