Valtioneuvoston asetus UM/2019/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Ahlfors, Lähetystöneuvos p.029 5350191
Asia
Kehityspoliittinen toimikunta on laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja analysoiva taho. Toimikunnan asemaa on tarve vahvistaa, ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja toimikunnan institutionaalisen aseman selkeyttämiseksi annetaan valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta. Asetuksella säädetään toimikunnan tarkoituksesta, toimikunnan tehtävistä, toimikaudesta, toimikunnan jäsenistä, toimikunnan sihteeristöstä ja päätöksenteosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25. päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kehityspoliittisesta toimikunnasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen