Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 VN 71/2019

Istunnon ajankohta 14.11.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

14.11.2019 13.40 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Katja Ahlfors, Lähetystöneuvos p.029 5350191

Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen, Hallintojohtaja p.029 5162357

Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, Hallitusneuvos p.+35 8295048937

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta