Valtioneuvoston asetus LVM/2019/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (1123/2018). Kyseisellä lailla saatetaan voimaan sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä, joka parantaa osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Sopimus tulee Suomen tasavallan osalta voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen