Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 VN 72/2019

Istunnon ajankohta 21.11.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

21.11.2019 13.41 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristöministeriö