Viran täyttäminen OM/2019/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020-31.12.2024

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lainsäädäntöneuvoksen virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2020 lukien oikeustieteen tohtori Elina Nyholmin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.