Tehtävään määrääminen OM/2019/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Oikeusministeriö

Saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä nelivuotiskaudeksi 2020-2023

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johanna Hautakorpi, Neuvotteleva virkamies p.029 5150018
Asia
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on ilmoittanut, että alla mainitut henkilöt ovat tulleet saamelaiskäräjien vaaleissa 2019 valituiksi saamelaiskäräjien jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa). Päätös ei ole lainvoimainen. Enontekiö: Juuso Tuomas Aslak Magga Ulla-Maarit Keskitalo Pigga Päivi Kristiina (Valkeapää Niko-Mihkal) Inari: Kyrö Martti Kari Johannes Avaskari Anu Aino-Sisko Maarit Feodoroff Veikko Armas (Linnamäki Teija Helinä) Sodankylä: Alakorva Juha Petteri Hetta Karen-Anni Äärelä Jouni Kalevi (Aikio Matti Ville Gabriel) Utsjoki: Nuorgam Mirva Anne Marjatta Koivisto Anni Kaisa Länsman Asko Tapani (Lukkari Sammol Antti) Äänimäärän mukaan: Kangasniemi Inka Maarika Näkkäläjärvi Pirita Susanna Sara Saara Magreta Aikio Leo Jouni Olavi Pekkala Aslak Timo Sanila Tanja Ljetoff Tauno Juhani Porsanger Veikko Antero Seurujärvi-Kari Irja Anneli
Esitys
Valtioneuvosto määrää vaalilautakunnan 2.10.2019 tekemän päätöksen mukaisesti saamelaiskäräjien vaaleissa 2019 valituiksi tulleet henkilöt saamelaiskäräjien jäseniksi ja varajäseniksi 1.1.2020 alkavaksi nelivuotiskaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio